NFC
Tussen december 2014 en juni 2015 heeft een schrijfcommissie bestaande uit franchisegevers en franchisenemers op verzoek van de Minister van Economische Zaken gewerkt aan de ontwikkeling van een Nederlandse Franchise Code. In deze nieuwe code wordt beschreven aan welke normen de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer moet voldoen om beiden optimaal in staat te stellen hun bedrijf tot een succes te maken. Hierbij is ernaar gestreefd om een code te schrijven die goed toepasbaar is in de zeer brede variëteit aan branches waarin franchising wordt gebruikt.

Voor het functioneren van de Nederlandse Franchise Code als ordeningsinstrument in de franchisepraktijk, is het van groot belang dat de code past bij deze praktijk en gedragen wordt door de sector. De code is ter consultatie aan de branche aangeboden van 16 juni tot en met 28 juli 2015.

Na 28 juli worden alle reacties verzameld. Reacties worden met naam en woonplaats c.q. de naam en vestigingsplaats van de organisatie, openbaar gemaakt op de website www.nederlandsefranchisecode.nl 

Naar aanleiding van de reacties, wordt de definitieve tekst van de Nederlandse Franchise Code vastgesteld. Ook wordt een verslag  opgesteld en openbaar gemaakt waarin op hoofdlijnen wordt beschreven hoe de consultatiereacties verwerkt zijn.

De Nederlandse Franchise Code zal in het vierde kwartaal van 2015 worden overhandigd aan minister Kamp. Nadere informatie daarover vindt u te zijner tijd op de website.

Mocht u vragen hebben kunt u een email sturen naar
consultatieNFC@minez.nl