NFC
NFC

De Nederlandse Franchise Code is de toekomstige code waarin duidelijk en evenwichtig wordt vastgelegd hoe franchisegevers en -nemers zich moeten gedragen bij het aangaan en uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De code wordt ontwikkeld in opdracht van minister Kamp door een schrijfcommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de franchisegevers en franchisenemers en die ondersteund wordt door het ministerie van Economische Zaken.

Franchise

Franchise is een krachtig en bewezen business model. Het is een samenwerking waar de kracht van een sterke formule gekoppeld wordt aan lokaal ondernemerschap om zo tot een geslaagde onderneming te komen. In Nederland zijn er 742 formules en 32.000 franchisevestigingen met een omzet van ruim 31 miljard euro en 289.000 medewerkers.

Dynamisch speelveld

Franchise is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel ontwikkelingen zoals een neergaande economie en een toenemende concurrentie van online aanbieders. Deze zijn mede oorzaak geweest van de ontstane problematiek. De Tweede kamer heeft vorig jaar vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Op verzoek van minister Kamp heeft de sector gewerkt aan een set gemeenschappelijke afspraken die nu verwerkt zijn in de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code.

Doel NFC

Met de inzet van de code wil de sector op basis van gelijkwaardigheid de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer bevorderen. Franchise is een ondernemingsvorm die gebaseerd is op samenwerken, vertrouwen en transparantie. En met wederzijdse rechten en plichten tussen zelfstandige ondernemers. De aankomende NFC geeft duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen, informatievoorziening, ook in de precontractuele fase, en de franchiseovereenkomst.  

Consultatie

De consultatie periode duurt van 16 juni tot en met 28 juli 2015. U kunt de consultatieversie van de NFC hier lezen en downloaden. Het eindresultaat wordt in het vierde kwartaal van 2015 aan minister Kamp aangeboden.